PITNÝ REŽIM

VODA a její stav

Ke správnému fungování organismu velmi nekompromisně patří voda. Denně máme vypít 2-3 litry vody a po požití kávy, slazených vod či alkoholických nápojů tento objem dokonce navýšit, neboť tato voda DEHYDRATUJE. Jelikož je lidské tělo složeno ze 2/3 z vody, patří tento živel k velmi zásadním aspektům našeho života, a proto je velmi důležité pít co nejkvalitnější a čistou vodu, která pro nás má tu nejvyšší hodnotu.

Možná si vybavíte i to, proč vědci v NASA studují, jestli je na Marsu voda. Všude totiž platí, že pokud se někde vyskytuje tato tekutina, tak se zde dá předpokládat, že zde byl, je, nebo bude život. Bez vody by to prostě nešlo. Proto věnujte, prosím, pozornost tomuto textu. Neboť voda je život a my jsme ze 2/3 z vody.

JAK ZÍSKÁVÁME PITNOU VODU?

Znáte všechny způsoby, jak můžete získat pitnou vodu?

voda

Na uvedeném obrázku vidíme proces, co se s vodou děje. Jedná se o fotky z knihy pro děti, aby měly představu, jak co funguje. Vzhledem k fungování klasických čističek vod, kde se voda ustálí, usadí, dezinfikuje a následně putuje k nám do vodovodního řádu (velmi zjednodušeně řečeno), se dá říct, že takto probíhá proces čištění vody nepitné na vodu pitnou. I přes to ve vodě bohužel nalezneme obrovské množství zdraví škodlivých látek. Mezi ty nejagresivnější patří mimo jiné olovo, rtuť, herbicidy a pesticidy, pozůstatky po hormonech, antikoncepcích a dalších chemických látkách. Záleží na tom, co všechno se do našich vod vypustí skrz odpady. Taky záleží na tom, jak staré potrubí k nám domů vede, jelikož může uvolňovat rez, plíseň a nebezpečné kovy.

A navíc si řekněme upřímně. Můžeme s jistotou říct, že jsou naše řeky skutečně čisté? Můžeme s klidem odpřísáhnout, že pijeme skutečně zdraví prospěšnou vodu? Můžeme si s čistým svědomím dát sklenici vody a vědět, že si do těla postupně nenanášíme zárodky chorob způsobené právě špatnou vodou? A můžeme si říct, že dezinfekce používaná v čističkách (chlor) nám neubližuje?

Nejnovější články potvrzující tristní stav naší pitné vody naleznete zde:

https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=448404&sId&mId

http://m.ihned.cz/ekonom/c1-65855460-jedovata-biopaliva

https://www.lidovky.cz/domov/kvalita-vody-klesa-na-hranici-upravitelnosti-podle-experta-bude-hur.A180622_112225_ln_domov_form

https://m.vtm.zive.cz/pijeme-umelou-hmotu-ceska-pitna-voda-je-plna-plastovych-mikrovlaken/a-194674

A mohli bychom hledat dál...

Pokud by Vás zajímal skutečný stav kohoutkové vody, balené vody a podobně, dokážete najít velké množství videí a informací na internetu. Zcela určitě nás na toto téma můžete také kontaktovat na emailech stanislav.bazacky@geozdravi.cz, případně na info@geozdravi.cz.

V nepravidelných intervalech provádíme přednášky na téma "VODA a její stav v ČR" a zároveň lidem představujeme ŘEŠENÍ tohoto problému. Pro více informací o termínech a případných dalších dotazech, se na nás obracejte na uvedené emaily.